oirschot.org > gemeente.oirschot.org

Wat mag de gemeente voor U betekenen ?
 

De gemeente wil er zijn voor haar burgers.

De burgers maken duidelijk wat zij van de gemeente willen.
De door hen gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de burgers bij het maken van keuzen

Thema op deze pagina : Hoe verkleinen we de afstand burger - gemeente ?

Gemeente Oirschot

de portal van de gemeente Oirschot

het nieuwe logo van Oirschot; commentaar Rens van Ginneken
Volg ook de informatieve facebook pagina  Gemeente Oirschot

Gemeente Bestuur Oirschot

Gegevens Oirschot

Alle cijfers | Waar staat je gemeente : Burgerpeiling | Financien | Klimaatmonitor | CBS : Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik

Omgevingsvisie Gemeente Oirschot

zie ook : Toekomst visie 2030 (2011)

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een hernieuwde kijk op zaken. We weten op hoofdlijnen wat er op de gemeente af komt en waar we aan willen werken. Dit hebben we opgeschreven in verschillende strategische beleidsdocumenten (toekomstvisie 2030, Agenda van Oirschot, missionstatement, kernboodschap).

Participatie in de Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. De Inspiratiegids Participatie Omgevingswet (Participatiegids) bevat informatie wat overheden rond participatie moeten regelen in omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, projectbesluit en omgevingsvergunning. Evenals tips, trucs en tools zoals handreikingen en werkvormen. Laat u inspireren en leer van anderen!

De veranderende gemeente

prof. dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft
Dat gemeenten voor tal van veranderopgaven staan is duidelijk. Denk maar aan de invoering van de Omgevingswet, de transities in het sociale domein,digitalisering, de energietransitie, de gevolgen van de participatiemaatschappij, de netwerksamenleving, flexwerken, organisatieverplatting, zelfsturende teams enzovoort. Halverwege 2017 startte het A&O fonds Gemeenten een onderzoek naar veranderingen die in gemeenten gaande zijn.
Dit boek behelst een uitgebreide rapportage van de onderzoeksresultaten.


Burgers van Oirschot aan zet of weggezet ?

burgers van Oirschot

Een platform speciaal bedoeld om burgers van Oirschot de gelegenheid te geven om hun mening over aktuele zaken kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op de beslisingen in de lokale politiek. Praat mee met   Burgers van Oirschot, jouw mening telt

Een aantal verontruste burgers heeft een open brief aan de gemeente gestuurd :
Ze maken zich ernstig zorgen hoe de gemeente omgaat met de democratische spelregels
Oirschots Weekjournaal 12-5-2021

Verkiezingen Gemeenteraad Oirschot


Kijk jij ook wat jouw partij doet met je stem in de gemeenteraad ?
Kijk eens terug wat jouw partij stelde in het Kieskompas gemeenteraads verkiezingen in 2018 en wat er nu in het partij programma staat :

website facebook
CDA Oirschot CDA
VVD Oirschot VVD
D66 Oirschot D66
Dorpsvisie Oirschot Dorpsvisie
de Gewone Man Oirschot de Gewone Man
Sociaal Progressief Oirschot Sociaal Progressief Oirschot

Historie verkiezingen Oirschot

Draagvlakte

Politieke Burgerparticipatie dichtbij huisEen zeer aan te raden boek voor ieder die vorm wil geven aan burgerparticipatie